Palvelut

TEHOA JA TULOSTA LIIKETOIMINTAASI

TEM-puitetoimittaja_banneri@2x

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen konsultointipalveluita. Juviset Oy on ELY-keskuksen hyväksymä yritysten kehittämispalveluiden puitetoimittaja.

Tuotamme seuraavia ELY:n tarjoamia yritysten kehittämispalveluita:

Analyysi-palvelu

Saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Analyysista saatavan kehityssuunnitelman toteuttamiseksi saat ohjauksen tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin – konsultointipalveluihin, avainhenkilöiden koulutukseen tai muihin palveluihin.

Konsultointi-palvelut

  • Uudistaminen: Yrityksen strateginen osaaminen kehittyy ja liiketoimintaosaaminen lisääntyy niin, että yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista.
  • Tuottavuus ja talous:Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky paranee, kun yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosessit kehittyvät ja yritys pystyy paremmin hyödyntämään uutta teknologiaa.

Hae palveluita ELY-keskuksen sivuilta: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi

 

Palvelutarjontaamme kuuluu myös Tervehdyttäminen – Laadimme yrittäjän apuna liiketoiminnan kehittämis- ja tervehdyttämisohjelmia sekä tarvittaessa osallistumme myös tervehdyttämisohjelman käytännön läpivientiin. Tervehdyttämisohjelmassa analysoimme yrityksen liiketoiminnan kipukohdat ja esitämme käytännönläheiset kehittämistoimenpiteet, joita tukevat liiketoimintastrategian läpikäynti sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Toteuttamiseen osallistumme tarvittaessa neuvonantajan tai vuokrajohtajan roolissa. PKT-säätiö on auktorisoinut konsulttimme liiketoiminnan tervehdyttämiskonsultiksi (TMC).

 

Yrittäjän elämäntyötä siirrettäessä seuraavalle sukupolvelle on järkevää ottaa yhteyttä asiantuntijaan sillä sukupolvenvaihdos hyvin läpivietynä maksaa varmasti itsensä takaisin. Tarvittava osaaminen yritystoimintaa siirrettäessa perheen sisällä on erilaista kuin kuin se osaaminen mitä vaaditaan kun yritystoiminnasta luovutaan yrityskaupan kautta. Juviset asiantuntijana on apuna näissä molemmissa tilanteissa.

 

Tarjoamme  lisäksi kiinteistökehityspalveluamme toimijoille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaisesti kiinteistöjensä tuottavuutta.

 

 

Yhteistyössä: